Geschiedenis

ZNC & Kloos Merofac Hollandia Systems bv is begin 2008 gevormd door samenvoeging van de bedrijven ZNC bv (Zuid-Nederlandse constructie en apparatenbouw) en de afdeling afvalwaterzuivering van Hollandia bv (het voormalige Kloos Merofac bv) op de locatie te Heijningen. Door een unieke combinatie van verschillende disciplines en jarenlange ervaring zijn onze hoofdactiviteiten op dit moment; apparatenbouw, leidingsystemen, werktuigbouwkundige installaties, waterzuiverings-installaties en specials. ZNC produceerde "custom-made" apparaten, installaties en speciale constructie werken. ZNC heeft zijn oorsprong bij machine fabriek Jansen te Bergen op Zoom. Met ruim 40 jaar ervaring in het vormen, bewerken en lassen van stalen materialen in combinatie met NEN-EN-ISO 9001:2000 gecertificeerd vakmanschap is de klant gegarandeerd van producten op top-niveau. ZNC bv maakte sinds 1992 deel uit van de ZNS (Zuid Nederlandse Staalbouw groep) welke op haar beurt uit maakt van de S3C holding. Kloos Merofac is oorspronkelijk ontstaan uit Machinefabriek Keller gevestigd te Rotterdam waar een afdeling bestond welke mechanische installaties bouwde voor afval-waterzuiveringen. Omstreeks 1970 werd de afdeling afvalwaterzuivering overgenomen door Lips te Drunen. In 1972 werd deze afdeling afgestoten en overgenomen door Kloos te Kinderdijk. Kloos was een staalconstructie bedrijf. Kort hierop verhuisde de afdeling naar Sliedrecht waar een zelfstandige bv werd opgericht onder de naam Kloos Mer(wede) of(shore) ac(tivities). Hier werden de activiteiten uitgebreid. Naast productie van pijpleidingen en installatie werd er ook ontworpen en begroot. Eind jaren 70 werd Kloos overgenomen door Hollandia bv. In 1992 werden de afvalwaterzuivering activiteiten doorgezet bij Kloos Merofac bv, 100% dochter van Hollandia bv. Tevens werd in die periode de alleen vertegenwoordiging van de firma Geiger verworven. Geiger is een bekende producent van installaties op het gebied van afvalwaterzuivering. Hollandia Systems bv heeft jarenlange ervaring in een grote variëteit in disciplines. Dit tezamen maakt Hollandia Systems bv een unieke partner voor uw projecten voor nu en in de toekomst.

Lees meer

Ontwikkeling

Om ook in de toekomst competitief te zijn, geven we het begrip ‘leiderschap’ een diepere betekenis. Leiderschap tonen is voorop durven lopen. We doen dit door niet alleen oplossingen te bieden voor vandaag, maar ook door het formuleren van antwoorden op de vragen van morgen.

Lees meer

Ontwikkeling van vakmanschap

Omdat we een aanvoerder wil blijven in ons vakgebied, investeren we in de ontwikkeling van onze mensen en de technologie waarmee zij werken. Onze medewerkers vormen het grootste kapitaal van Hollandia. Zij beheersen het vakmanschap en beheren de kennis die ze in hun werk weer overdragen aan de jonge generatie, die helemaal vertrouwd is met de toepassing van state of the art technologie en nieuwe materialen.

Het bouwen aan bedrijfscultuur 

Hollandia kan niet bestaan zonder prestaties in teamverband. Goede samenwerking vereist een cultuur waarin iedereen, ongeacht verschillen van achtergrond, geïnspireerd wordt het beste uit zichzelf en elkaar te halen. We hopen dat onze projecten voor iedereen een motivatie zijn om samen te werken aan grensverleggende prestaties en gelijktijdig te werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Bij Hollandia werken alleen maar betrokken teamspelers. Iedereen heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het creëren van de ideale omstandigheden om samen tot goede resultaten te komen. Daarbij hoort een integere houding, respect voor elkaar en het naleven van de geldende regels op de werkvloer.

We beschermen samen de gemeenschappelijke belangen en doelen, zoals die omschreven staan in onze ‘Kernwaarden’.

Innovatie van werkprocessen

Elk project kent een uniek scala aan uitdagende randvoorwaarden en contracteisen. Omdat we steeds vaker projecten aannemen op basis van totale verantwoordelijkheid voor projectduur, contract- en kostenbeheersing, investeren we veel in de voorbereiding van projecten.

De voorbereiding van een project is dan ook een samenspel waarin verschillende disciplines nauw met elkaar samenwerken, zodat al in een vroeg stadium rekening gehouden kan worden met de productie- en transportmogelijkheden en veiligheidsaspecten. Zo kunnen eventuele praktische risico’s van de bouwplaats naar de fabriek worden verplaatst.

Ontwikkeling van onze productiefaciliteiten

Nieuwe technologie is zeer kostbaar. Investeringen worden pas na een lange periode terugverdiend, maar de voordelen zijn groot: Investeren in goed gereedschap rendeert in een hogere efficiëncy en nog betere kwaliteit van onze producten. Het vergroot onze slagvaardigheid en verschaft ons een voorsprong op onze concurrentie.

Het bouwen van een sterke organisatie

Onze marktpositie staat onder druk door de recente ontwikkelingen in de kapitaalmarkt en stijgende grondstof- en energieprijzen. Ook het gebrek aan technisch personeel en de toenemende concurrentie zijn omstandigheden die vragen om het nemen van verantwoordelijkheid. Daarom bouwen we samen met partners en investeerders aan de groei en ontwikkeling van onze organisatie.  

Kernwaarden

Groei en ontwikkeling binnen Hollandia mag nooit ten koste gaan van onze gemeenschappelijke belangen voor korte en lange termijn. Daarom heeft Hollandia kernwaarden geformuleerd, zodat iedereen het beste uit zichzelf èn uit elkaar kan blijven halen. Alleen dan kan Hollandia succesvol blijven in het behalen van gestelde doelen.

Lees meer

Kwaliteit

We nemen verantwoordelijkheid voor het duurzaam functioneren van staalconstructies. De kwaliteit van onze producten mag nooit onder druk komen te staan, onder welke omstandigheden dan ook.                       

Veiligheid

Veiligheid is een voorwaarde om het beste uit onszelf te kunnen halen. We nemen dan ook de gepaste maatregelen om een veilige werkomgeving te garanderen en trainen onze werknemers om zichzelf en elkaar daar bewust van te maken.

Omgeving           

We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben voor de directe omgeving van onze productiefaciliteiten en bouwplaatsen. Dat doen we door negatieve zoals geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Door het stimuleren van lokale economie en werkgelegenheid willen we ook een positieve invloed uitoefenen op onze omgeving.

Toekomstige generaties

Hollandia verbindt zich aan nationale en internationale afspraken en standaards. We willen waar het mogelijk is ook voorop lopen in een transitie naar een duurzame wereld.

Een veilige, gezonde en duurzame wereld van staal

Hollandia is een maatschappelijk bewuste organisatie, die een actieve rol wil spelen in het bouwen van een betere wereld. Daarom levert Hollandia een actieve bijdrage aan duurzame toekomst. Belangen voor korte- en lange termijn worden zorgvuldig afgewogen, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke overwegingen onderdeel uitmaken van de zakelijke besluitvorming. Hollandia streeft naar een juiste balans tussen people, planet en profit, voor het voortbestaan van onze organisatie en het welzijn van onze mensen en toekomstige generaties.

Lees meer

Kwaliteit en veiligheid

Het bestaan en de groei van Hollandia Systems B.V. is gebaseerd op solide pijlers: maximale service en aandacht voor de wensen en de eisen van onze relaties en de daaraan gerelateerde hoogst denkbare productkwaliteit.

Het kwaliteitsmanagement systeem van Hollandia Systems B.V. is ISO 9001 en ISO 3834 gecertificeerd en wij streven er voortdurend naar dit systeem te optimaliseren. Bovendien zijn wij door ASME geautoriseerd de U-stamp te gebruiken en zijn wij volgens PED 97/23/EC Module H en H1 gecertificeerd. Onze producten worden vervaardigd onder controle van een eigen onafhankelijke kwaliteitsdienst en lasspecialist.

Hollandia Systems ontwerpt, berekent, tekent en vervaardigt volgens diverse codes zoals b.v.: PED-praktijkregels drukapparatuur, RToD, ASME VIII div.1 U-stamp, TRB/TRR en PD5500. Een en ander onder het eventueel vereiste toezicht van instanties zoals Lloyd’s, DNV, AIB-Vinçotte, TüV, ABS en UDT.

Bij haar operationele activiteiten zal Hollandia Systems er naar streven schade aan de omgeving en persoonlijk letsel  te voorkomen. Het doel is een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers, tijdelijke werknemers en derden te onderhouden. Dit alles in overeenstemming met de wettelijke eisen, contractuele verplichtingen en eigen Hollandia Systems voorschriften. Hierbij zal er continue gestreefd worden onveilige situaties te elimineren en de veiligheid te verbeteren.

Waardecreatie

Economisch rendement op onze activiteiten is altijd een belangrijke voorwaarde geweest. De winst van een project is echter niet alleen in cijfers uit te drukken.

Lees meer

Meerwaarde door samenwerking

Staalbouw wordt meer en meer een samenspel tussen ontwerp en realisatie. Samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen Hollandia draagt bij aan innovatie en groei. Door samenwerking tussen interne en externe partners ontstaat synergie op het gebied efficiency en veiligheid. Met elk project groeit ook ons netwerk van leveranciers.  Daarmee groeien ook onze toekomstige mogelijkheden tot samenwerking.

Groei in kennis en ervaring

Bij elk project leren we over nieuwe technieken en materialen. Het zijn onze medewerkers die het vakmanschap beheersen en de kennis bezitten die Hollandia nodig heeft om om dit niveau te kunnen opereren. De ervaring die we bij elk nieuw project opdoen is onmisbaar voor het aangaan van nieuwe uitdagingen. 

Groei in vertrouwen

Ons personeel kenmerkt zich door bescheidenheid over de successen van Hollandia, maar bij elk project dat de fabriek verlaat, ervaren we een gevoel van trots op de geleverde prestaties. Het geeft ons het vertrouwen dat we met Hollandia grenzen kunnen verleggen in de staalbouw.

Steeds als we onze gemaakte beloftes nakomen, groeit onze vertrouwensrelatie met de opdrachtgever. Een goed afgerond project inspireert ons samen nieuwe, nog grotere uitdagingen aan te gaan.