Geschiedenis

Hollandia Systems BV is begin 2008 gevormd door samenvoeging van de bedrijven ZNC BV (Zuid-Nederlandse constructie en apparatenbouw) en de afdeling afvalwaterzuivering van Hollandia BV (het voormalige Kloos Merofac BV) op de locatie te Heijningen. Door een unieke combinatie van verschillende disciplines en jarenlange ervaring zijn onze hoofdactiviteiten op dit moment; apparatenbouw, leidingsystemen, werktuigbouwkundige installaties en skidbouw. ZNC produceerde "custom-made" apparaten, installaties en speciale constructie werken. ZNC heeft zijn oorsprong bij machine fabriek Jansen te Bergen op Zoom. Met ruim 40 jaar ervaring in het vormen, bewerken en lassen van stalen materialen in combinatie met NEN-EN-ISO 9001:2000 gecertificeerd vakmanschap is de klant gegarandeerd van producten op top-niveau. ZNC BV maakte sinds 1992 deel uit van de ZNS (Zuid Nederlandse Staalbouw groep) welke op haar beurt deel uitmaakt van de S3C holding. In 2014 heeft Hollandia Systems de zelfstandig opererende waterzuiveringstak van haar organisatie opgeheven. Hollandia Systems blijft met haar specifieke know how een partner voor de diverse waterbedrijven op het gebied van leidingwerken en process units. In 2016 is Hollandia Systems verhuisd naar Krimpen aan de IJssel. Vanuit de deze fantastische productielocatie met een directe ligging aan het water en waar eveneens de Hollandia bedrijven Offshore, Infra en Services zijn gehuisvest, worden de diverse markten bewerkt. Dit alles maakt Hollandia Systems tot een unieke en betrouwbare partner voor uw projecten. Nu én in de toekomst.

Read more

Ontwikkeling

Om ook in de toekomst competitief te zijn worden met grote regelmaat al onze processen onder de loep genomen en waar nodig herzien. Daarbij bieden wij niet alleen oplossingen voor vandaag maar formuleren we ook antwoorden op de vragen van morgen.

Read more

Ontwikkeling van vakmanschap

Omdat we een aanvoerder willen blijven in ons vakgebied, investeren we in de ontwikkeling van onze mensen en de technologie waarmee zij werken. Onze medewerkers vormen het grootste kapitaal van Hollandia Systems. Zij beheersen het vakmanschap en beheren de kennis die ze in hun werk weer overdragen aan de jonge generatie die helemaal vertrouwd is met de toepassing van state of the art technologie en nieuwe materialen.

Het bouwen aan bedrijfscultuur 

Hollandia Systems kan niet bestaan zonder prestaties in teamverband. Goede samenwerking vereist een cultuur waarin iedereen, ongeacht verschillen van achtergrond, geïnspireerd wordt het beste uit zichzelf en elkaar te halen. We hopen dat onze projecten voor iedereen een motivatie zijn om samen te werken aan grensverleggende prestaties en gelijktijdig te werken aan persoonlijke ontwikkeling.

Bij Hollandia Systems werken alleen maar betrokken teamspelers. Iedereen heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om het creëren van de ideale omstandigheden om samen tot goede resultaten te komen. Daarbij hoort een integere houding, respect voor elkaar en het naleven van de geldende regels op de werkvloer.

We beschermen samen de gemeenschappelijke belangen en doelen, zoals die omschreven staan in onze ‘Kernwaarden’.

Innovatie van werkprocessen

Elk project kent een uniek scala aan uitdagende randvoorwaarden en contracteisen. Omdat we steeds vaker projecten aannemen op basis van totale verantwoordelijkheid voor de projectduur, contract- en kostenbeheersing, investeren we veel in de voorbereiding van projecten.

De voorbereiding van een project is dan ook een samenspel waarin verschillende disciplines nauw met elkaar samenwerken, zodat al in een vroeg stadium rekening gehouden kan worden met de productie- en transportmogelijkheden en veiligheidsaspecten. Zo kunnen eventuele praktische risico’s van de bouwplaats naar de fabriek worden verplaatst.

Ontwikkeling van onze productiefaciliteiten

Nieuwe technologie is zeer kostbaar. Investeringen worden pas na een lange periode terugverdiend maar de voordelen zijn groot: Investeren in goed gereedschap rendeert in een hogere efficiency en een nóg betere kwaliteit van onze producten. Het vergroot onze slagvaardigheid en verschaft ons een grote voorsprong op de concurrentie.

Het bouwen van een sterke organisatie

Onze marktpositie staat onder druk door de recente ontwikkelingen in de kapitaalmarkt en stijgende grondstof- en energieprijzen. Ook het gebrek aan technisch personeel en de toenemende concurrentie zijn omstandigheden die vragen om het nemen van verantwoordelijkheid. Daarom bouwen we samen met onze partners en investeerders aan de groei en ontwikkeling van onze organisatie.  

Kernwaarden

Groei en ontwikkeling binnen Hollandia mag nooit ten koste gaan van onze gemeenschappelijke belangen voor de korte en lange termijn. Daarom werken we bij Hollandia vanuit kernwaarden waarmee iedereen het beste uit zichzelf én uit elkaar kan halen. Zo blijven wij succesvol in het behalen van onze gestelde doelen.

Read more

Kwaliteit

We nemen verantwoordelijkheid voor het duurzaam functioneren van onze producten en installaties. De kwaliteit van onze producten mag nooit onder druk komen te staan, onder welke omstandigheden dan ook.                                              

Veiligheid

Veiligheid is een voorwaarde om het beste uit onszelf te kunnen halen. We nemen dan ook gepaste maatregelen om een veilige werkomgeving te garanderen en trainen onze werknemers om zichzelf en elkaar daar bewust van te maken.

Omgeving           

We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die we hebben voor de directe omgeving van onze productiefaciliteiten en bouwplaatsen. Dat doen we door negatieve invloeden zoals geluidsoverlast tot een minimum te beperken. Door het stimuleren van de lokale economie en werkgelegenheid willen we ook een positieve invloed uitoefenen op onze omgeving.

Toekomstige generaties

Hollandia verbindt zich aan nationale en internationale afspraken en standaards. We willen waar mogelijk ook voorop lopen in de transitie naar een duurzame wereld.

Een veilige, gezonde en duurzame wereld van staal

Hollandia is een maatschappelijk bewuste organisatie die een actieve rol wil spelen in het bouwen van een betere wereld. Daarom levert Hollandia een actieve bijdrage aan een duurzame toekomst. Belangen voor korte- en lange termijn worden zorgvuldig afgewogen, waarbij economische, milieu- en maatschappelijke overwegingen, onderdeel uitmaken van de zakelijke besluitvorming. Hollandia streeft naar een juiste balans tussen people, planet en profit, voor het voortbestaan van onze organisatie en het welzijn van onze mensen en de toekomstige generaties.

Read more

Kwaliteit en veiligheid

Het bestaan en de groei van Hollandia Systems is gebaseerd op solide pijlers: maximale service en aandacht voor de wensen en de eisen van onze relaties en de daaraan gerelateerde hoogst denkbare productkwaliteit.

Het kwaliteitsmanagement systeem van Hollandia Systems is ISO 9001 en ISO 3834 gecertificeerd en wij streven er voortdurend naar dit systeem te optimaliseren. Bovendien zijn wij door ASME geautoriseerd de U-stamp te gebruiken en zijn wij volgens PED 97/23/EC Module H en H1 gecertificeerd. Onze producten worden vervaardigd onder controle van een eigen onafhankelijke kwaliteitsdienst en lasspecialist.

Hollandia Systems ontwerpt, berekent, tekent én vervaardigt volgens specifieke codes zoals bijvoorbeeld: PED-praktijkregels drukapparatuur, ASME (U-stamp), TRB/TRR en PD5500. Onze producten worden vervaardigd onder controle van een eigen kwaliteitsdienst en waar vereist, onder toezicht van instanties zoals Lloyd’s, DNV, AIB-Vinçotte, TüV, ABS en UDT.

Bij haar operationele activiteiten zal Hollandia Systems ernaar streven schade aan de omgeving en persoonlijk letsel te voorkomen. Het doel is een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers en derden te onderhouden. Dit alles in overeenstemming met de wettelijke eisen, contractuele verplichtingen en eigen Hollandia Systems voorschriften. Hierbij zal continu gestreefd worden naar het elimineren van onveilige situaties en het verbeteren van de veiligheid.

Waardecreatie

Economisch rendement op onze activiteiten is altijd een belangrijke voorwaarde geweest. De winst van een project is echter niet alleen in cijfers uit te drukken.

Read more

Meerwaarde door samenwerking

Samenwerking tussen de verschillende disciplines binnen Hollandia draagt bij aan innovatie en groei. Door samenwerking tussen interne en externe partners ontstaat synergie op het gebied efficiency en veiligheid. Met elk project groeit ook ons netwerk van leveranciers.  Daarmee groeien ook onze toekomstige mogelijkheden tot samenwerking.

Groei in kennis en ervaring

Bij elk project leren we over nieuwe technieken en materialen. Het zijn onze medewerkers die het vakmanschap beheersen en de kennis bezitten die Hollandia nodig heeft om op dit niveau te kunnen opereren. De ervaring die we bij elk nieuw project opdoen is onmisbaar voor het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Groei in vertrouwen

Ons personeel kenmerkt zich door bescheidenheid over de successen van Hollandia maar bij elk project dat de fabriek verlaat, ervaren we een gevoel van trots op de geleverde prestaties. Het geeft ons het vertrouwen dat we als Hollandia grenzen kunnen verleggen.

Steeds als we onze gemaakte beloftes nakomen, groeit onze vertrouwensrelatie met de opdrachtgever. Een goed afgerond project inspireert ons om met elkaar nieuwe en nóg grotere uitdagingen aan te gaan.