Renovatie Rioolgemaal Groene Wetering

Vanuit Gemeente Rotterdam heeft Hollandia Systems bv opdracht ontvangen voor het renoveren van Riool Gemaal Groene Wetering. Het werk omvat het vernieuwen van de pompinstallatie, het leidingwerk, het vernieuwen en aansluiten van een aantal hulpinstallaties, het aanpassen van de hijsinstallatie, het aanpassen van het ventilatiesystemen, het vernieuwen van spindelschuiven in het bassin en civiele / elektrotechnische aanpassingen.

Gezien de ligging van het gemaal in de wijk Kralingen-Crooswijk, mocht er geen overlast veroorzaakt worden als gevolg van de renovatie werkzaamheden. Door een goede voorbereiding, samenwerking en communicaite met Gemeente Rotterdam is de ombouw vlot verlopen met minimale overlast voor de buurt. Middels een tijdelijke pompinstallatie is de afvoer van afvalwater ten tijde van het werk gegarandeerd.

Opleveringsdatum:

Klant: Gemeente Rotterdam