Evides kiest voor Hollandia

De locatie in Kralingen was nog niet voorzien van een zeefpassage bij de inname van ruwwater. Naast de meest economische oplossing met de Passavant Geiger MultiDisc® perforatieroosters, was de unieke levende visafvang ook bepalende factor voor de gunning.

Update 10-02-2014: De eerste twee MultiDisc® roosters zijn imiddels geplaats en het project verloopt voorspoedig.

De huidige inname op drinkwaterproductielocatie Kralingen voldoet, echter zeker in de zomermaanden, dringt er jonge vis in de zuivering binnen. Dit geeft een extra biologische belasting van de zuivering. Het MultiDisc® perforatierooster filtert het ruwwater en vangt en voert naast het roostergoed ook de levende vis af. Er worden 3 stuks perforatieroosters geleverd en geplaatst, inclusief de gehele omliggende vloerconstructie.

Het Passavant Geiger MultiDisc® perforatierooster (elk 3.600 m3/u) bestaat uit omlopende, sikkelvormige zeefvelden, welke aan de achterzijde met een dwars op het kanaal omlopende ketting verbonden zijn. De ketting loopt over een kettingwiel welke door een aandrijving aangedreven wordt. De zeefvelden zijn voor het project Kralingen voorzien van de optionele visbekers welke de vis levend opvangen en afvoeren. Aan de onderzijde zit een omkeerinrichting uitgevoerd als een halfcirkelvormige geleidebaan. De MultiDisc® wordt dwars op de stromingsrichting van het water als 1 eenheid in het kanaal ingebouwd. Het vervuilde water stroomt frontaal door de zeef. Het verzamelde roostergoed wordt door het naar boven gaande deel met behulp van meeneemstroken aan de vuilwaterzijde naar boven getransporteerd. Bij het bereiken van de afwerphoogte wordt het vuil door middel van sproeiers van de zeefvelden afgespoten en afgevoerd. De MultiDisc® wordt met name toegepast bij de inname van oppervlaktewater maar kan ook in vuilwaterstromen toegepast worden. Denk hierbij aan de inname van proces-, drink- en koelwater maar ook op afvalwaterzuiveringsinstallaties.

Opleveringsdatum:

Klant: Evides Waterbedrijf NV